เจ้าหญิงแห่งดูไบได้แจกจ่ายของให้แก่ผู้เดินทางบนทางหลวง

899

เจ้าหญิงแห่งดูไบได้แจกจ่ายของบนทางหลวงให้แก่ คนยากจน คนแก่ คนแปลกหน้าและคนงาน
นี่เรียกว่าความเรียบง่ายของศาสนาอิสลาม ศาสนาแห่งความเท่าเทียมและสันติภาพ

 

แบ่งปัน