ประกาศขออภัยต่อคณะกรรมการอิสลามประจำกทม.

682

ด้วย Mtoday เข้าใจผิดในคำพิพากษาของศาลฎีกา ได้นำเสนอข่าวว่า คณะกรรมการอิสลามประจำกทม. ขาดคุณสมบัติ จึงประกาศขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว