เผยมีเฟสเตือน ก่อนคนร้ายลงมือ 15 นาที

1692

มีรายงานว่า มีการโพสต์เตือนในเฟส
ก่อนหน้าจะก่อเหตุร่วงหน้า 15 นาที เวลา
19.30 ก่อนเกิดเหตุหลายจุดทั้วชายแดนใต้ ก่อนลบโพสต์ หน่วยความมั่นคงได้เเค็ปภาพไว้ มีการเตือนก่อนล่วงหน้าก่อนปฎิบัติของคนร้าย หลายจุด อย่างไรก็ตามต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง