โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมต้อนรอมฎอน

463

โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ จัดกิจกรรมต้อนรอมฎอน เรื่อง  รอมฎอนกับการขับเคลื่อนการศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์  4.0  โดยมีการจัดนิทรรศการ การบรรยายเกี่ยวกับการถือศีลอด และความสำคัญของเดือนรอมฎอนในยุคปัจจุบัน มีการอ่านคุตบะห์เรื่องการศึกษาที่มัสยิดอัสสลาม โดย อิหม่ามทินกรด้วย