ชะตากรรมแรงงานต่างด้าวในมาเลย์หนัก หนีจับกุมต้องเร่ร่อนในป่า

3669

ตามภาพที่เห็น มีการรายงานงานเป็นแรงงานอินโดนีเชียหนีเข้าเมืองมาทำงานอย่างผิดกฎหมายในมาเลเซียต้องหลบหนีออกมาอยู่ตามป่า ตามเขาหลังหนีการจับกุม หลังจากมาเลเซียระดมกวาดล้างแรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ มาเลเซียได้เข้มงวดการเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานอินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย กัมพูชา โดยไทยมีจำนวนไม่มากนัก โดยได้มีการจับกุมไปแล้วมากว่า 20,000 คน