ชาวฮัดราเมาต์ ผู้นำพาอิสลามสู่ประเทศไทย

1192

ชาวฮัดราเมาต์ ผู้นำพาอิสลามสู่ประเทศไทย
.
ชาวฮัดราเมาต์ถือเป็นกลุ่มชนแรกๆ ที่เข้ารับอิสลามตามคำเรียกร้องของท่านนบีมูฮำหมัด (ซล.) ซึ่งท่านรอซูลได้ส่งท่านมุอาซ อิบนฺ ญะบัล เศาะฮาบะฮฺผู้มีความรู้แตกฉานในหลักธรรมคำสอนของศาสนาอิสลาม เป็นตัวแทนของท่านไปวางรากฐานการเผยแพร่ อัล-อิสลามที่ประเทศเยเมน เมื่อเวลาผ่านไปชาวฮัดราเมาต์ก็ได้ซึมซับในแก่นแท้ของศาสนาอิสลาม และมีความเคร่งครัดเป็นอย่างมาก
.
เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาวอาหรับว่าชาวฮัดราเมาต์ เป็นชนชาติที่ทำการค้าขายเก่งมาก โดยเฉพาะการค้าขายระหว่างประเทศ พวกเขาทำการค้าขายกับชาวเมืองกุรอยชฺ และอีกหลายๆ พื้นที่ทั่วโลก ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ ที่ชาวฮัดราเมาต์เข้าไปทำการค้าก็คือ “คาบสมุทรมลายู” โดยพ่อค้าชาวฮัดราเมาต์ได้เริ่มเข้ามาทำการค้าในดินแดนแห่งนี้ เมื่อประมาณศตวรรษที่ 15 (ค.ศ. 1401-1500)
.
ด้วยความที่เป็นพ่อค้าที่มีความเคร่งครัดในหลักศาสนา และมีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมในพื้นที่ต่างๆ ในไม่ช้าชาวฮัดราเมาต์ก็ได้เอาชนะใจชาวมลายูด้วยความซื่อสัตย์ ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการรักษาอามานะฮฺ ทำให้ชาวมลายูหันมาสนใจศาสนาอิสลาม มีการเริ่มศึกษาอิสลามในระดับปัญญาชน จนกระทั่งเจ้าผู้ครองนครในหลายๆ รัฐบนคาบสมุทรมลายูเริ่มทยอยเปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลาม และทำให้ประชาชนจำนวนมากเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามในที่สุด
.
สำหรับกรณีของพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือนครรัฐปาตานีในอดีต เป็นที่ทราบกันดีของคนในพื้นที่ถึงเรื่องราวที่มีการเล่าขานกันมาอย่างยาวนานถึงการเข้ารับอิสลามของเจ้าเมืองปาตานีว่า เชคซาอิด อัล-บาซีซา (Sheikh Said Al-Basisa) พ่อค้าชาวฮัดราเมาต์ที่มาจากหมู่บ้านปาไซ ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเมืองปาไซ เกาะสุมาตรา ได้ทำให้เจ้าเมืองปาตานี เข้ารับศาสนาอิสลาม จนกลายเป็นสุลต่านอิสมาแอล ชาห์ (Sultan Ismail Shah) และหลังจากนั้นไม่นานเหล่าขุนนาง และประชาชนชาวมลายูก็เข้ารับอิสลามทั้งหมด
.
จะเห็นได้ว่ามุสลิมส่วนใหญ่ในประเทศไทยจะเป็นมุสลิมชาวมลายูทั้งในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง และใน กทม. และมุสลิมกลุ่มนี้ก็เป็นชาวซุนหนี่ ที่สังกัดสำนักคิดชาฟีอี เฉกเช่นเดียวกับชาวมุสลิมในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน ซึ่งล้วนแล้วแต่เปลี่ยนมารับนับถือศาสนาอิสลามจากการเผยแพร่ศาสนาของชาวฮัดราเมาต์ทั้งสิ้น
.
ปัจจุบันลูกหลานของผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวเมืองฮัดราเมาต์ก็ยังคงถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน การศึกษา และสังคม โดยสามารถดูรายชื่อกลุ่มตระกูลต่างๆ ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวฮัดราเมาต์ตาม List ข้างล่างนี้
.
👉กลุ่มตระกูลต่างๆ ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวฮัดราเมาต์
อัล-ยุฟรี
อัล-อิดรุส
อัล-อิดริสซี
อัล-นะห์ดี
อัล-ยามานี
อัล-ซากอฟ
เบน-ฮารีส
เบน-ฮาลาบี

Cr.เศรษฐศาสตร์อิสลาม