พระราชาธิบดีภูฏานเสด็จร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

54

สำนักพระราชวังแห่งภูฏานได้แจ้งว่า
“สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก”และ”สมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุกแห่งภูฏาน” จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2560
“ทรงพระเจริญ”