วิกฤติ!น้ำล้นเขื่อนอุบลรัตน์ ระบายหนักอีสานรับมือ

112

ด่วน เขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มการปล่อยน้ำ

สำนักงานประทานที่ 6 มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เนื่องจากน้ำล้นความจุของเขื่อน (106.32% ณ วันที่ 11 ตุลาคม) จึงจะมีการปล่อยน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เพิ่มดังนี้

13-14 ตค.เพิ่มเป็น 37 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) ต่อวัน

15-16 ตค.เพิ่มเป็น 40 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

17-18 ตค.เพิ่มเป็น 43 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

19 ตค.เพิ่มเป็น 45 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน

ประชาชนที่อยู่น้ำพอง น้ำชี ตั้งแต่ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ไปจนถึงอุบลฯ เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง

ขอบคุณภาพประกอบจาก Mgronline