วิจารณ์อึงมี่! กรรมการอิสลามจังหวัดทุ่มงบ 500,000 นำคณะดูงาน”ลังกาวี”ก่อนหมดวาระอาทิตย์เดียว

1632

กรรมการอิสลามจังหวัดดูงานสุดหรู พาอิหม่ามดูงาน”ลังกาวี” สุดงง ดูงานใกล้หมดวาระ

วันที่ 26 ตุลาคม มีการเผยแพร่เอกสารกำหนดการดูงานที่”เกาะลังกาวี” ประเทศมาเลเซีย ของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภาคใต้แห่งหนึ่ง นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อิหม่าม และผู้ติดตามประมาณ 100 คน กำหนดเดินทาง 10-12 พฤศจิกายน หรือ 17-19 พฤศจิกาบน 2560 ซึ่ง เป็นกำหนดการก่อนกรเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 1-2 อาทิตย์

ในเอกสารดังกล่าว ระบุว่า เป็นโครงการดูงานผลิตภัณฑฺและตลาดฮาลาล ประเทศมาเลเซีย ใช้งบประมาณของสำนักงานประมาณ 100,000 บาท งบประมาณคณะกรรมการจังหวัด 30,000 บาท และงบจากผู้สนับสนุน(ผู้ใหญ่ใจบุญ) จำนวน 400,000 บาท มีวัตถุประสงค์ ระบุไว้ 2 บรรทัด เพื่อให้บุคคลากรมีคุรภาพและเข้าใจระบบฮาลาลและความยิ่งใหญ่ของฮาลาล ซึ่งจะทำให้บุคคลากรได้ทำงานและตรงระบบฮาลาลอย่างมีคุณภาพขึ้น

การตั้งข้อสังเกตว่า การไปดูงานของ กอจ.จังหวัดดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อการไปดูงานจริงหรือไม่ หรือเป็นการซื้อเสียงเพื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เนื่องจากคณะกรรมการฯหมดวาระในวันที่ 24 พฤศจิกายน การไปศึกษาดูงนจะต้องเดินทางไปเมื่อรับตำแหน่ง เพื่อจะได้มีเวลาทำงาน แต่การไปเมือใกล้หมดวาระจุดประสงค์ไม่ใช่การดูงานหรือไม่ ที่สำคัญมีการใช้งบประมาณของสำนักงานและงบประมาณคณะกรรมการจังหวัด จำนวน 130,000 บาท ในขณะที่สำนักงานไม่ได้มีงบประมาณมากมายเป็นการสมควรหรือไม่ ที่นำงบส่วนรวมไปใช้ในลักษณะนี้