วิจารณ์ยับ!ระดับผู้นำองค์กรอิสลาม ตอบคำเชิญอิหม่าม “ไม่เลือกผมไม่ไปงานมัสยิด”

867

วันที่ 4 พ.ย. เป็นที่วิพากษณ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง กรณีมีบุคคลระดับผู้นำองค์กรอิสลามแห่งหนึ่งได้ตอบคำเชิญของอหม่ามมัสยิดแห่งหนึ่งที่เชิญไปเป็นประธานเปิดงาน โดนระบุว่า เป็นคนละพวกกัน จึงไม่ตอบรับคำเชิญ พร้อมระบุว่า เคยโง่มาแล้ว ไม่ขอโง่อีกต่อไป โดยข้อความดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความคับแคบของบุคคลระดับผู้นำคนดังกล่าว ที่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก เปฌนประเภทเลือกข้างที่สร้างปัญหามามากมาย ไม่ต่างกับกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่เคยประกาศว่า จะไม่จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดที่ไม่เลือกพรรคของตัวเอง ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางในช่วงนั้น เพราะคนเป็นผู้นำจะต้องไม่เลือกปฏิบัติ

มีรายงานว่า บุคคลที่ส่งข้อความดังกล่าว เป็นกรรมการอิสลามจังหวัดหนึ่ง และมีชื่อลงสมัครเป็นกอจ.ครั้งที่จะถึงนี้ด้วย