ชวน หลีกภัย :”นักการทูต ผู้ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยกย่องในอาเซียน”

325

“นักการทูต ผู้ทำให้ประเทศไทยเป็นที่ยกย่องในอาเซียน”

ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ “ท่านมีความรอบรู้เรื่องบ้านเมืองเป็นอย่างดี และมีความสันทัดในด้านต่างประเทศอย่างมาก ท่านเป็นคนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยตัวเอง เป็นมุสลิมที่มีความคิดก้าวหน้า เมื่อจบปริญญาตรี ก็ได้ทุนไปเรียนที่ต่างประเทศจนจบปริญญาโทและเอกที่สหรัฐฯ ตอนนั้นท่านก็ทำงานเป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์ เขียนคอลัมน์ และเป็นผู้ช่วยของสมาชิกรัฐสภาสหรัฐฯ เพื่อจะได้เรียนรู้งานต่างๆ จนในที่สุดก็ได้นำเอาความรู้เหล่านี้มาทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่ยกย่องในอาเซียน”

ชวน หลีกภัย
อดีตนายกรัฐมนตรี