7 ประการ ที่ทำให้บ้านมีความสุขจำเริญ 

192

7 ประการ ที่ทำให้บ้านมีความสุขจำเริญ
1. อ่าน อัล-กุรอาน : การอ่านอัล-กุรอาน จะทำให้มีรัศมีในบ้าน ซัยฏอนจะออกไปจากบ้าน
2. กล่าวสลามก่อนเข้าบ้าน : “อัสสลามมุอะลัยกุม วะเราะมาตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุ”
3. กินอาหารร่วมกันกับคนในครอบครัว : ท่านนบีกล่าวว่า “จงกินอาหารพร้อมๆ กัน ความจำเริญจะลงมาสู่การทานอาหารร่วมกัน
4. ขอบคุณอัลลอฮฺให้มาก ๆ : อัลฮำดุลิลลาฮฺ
5. จ่ายซอดาเกาะห์แบบลับๆ : ท่านนบี (ซล) กล่าวไว้ว่า “การซอดาเกาะห์แบบลับๆจะดับความกริ้วของพระองค์ต่อเราและ พระองค์ทรงประทานความจำเริญให้กับเรา”
6. การทำภารกิจต่างๆ ให้ทำตอนเช้าตรู่ :ละหมาดซูบุฮ์เสร็จก็เริ่มทำงานเลย โดยไม่นอนต่อ
7. ขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺสม่ำเสอม จะทำให้ความจำเริญเกิดขึ้นในบ้าน และริสกีจะเพิ่มพูน และปัญหาจะเกิดน้อยลง