การละหมาดญะมาอะห์สตรี?

727

การละหมาดญะมาอะห์สตรี?
……………
ตอบโดยอ.อาลี เสือสมิง
.
มัซฮับ อัช-ชาฟีอียฺนั้น ถือว่าส่งเสริมสำหรับสตรีในการละหมาดญะมาอะฮฺไม่ว่าจะเป็นการละหมาดฟัรฎูหรือสุนนะฮฺ ซึ่งอิบนุ อัล-มุนซิร ได้เล่าทัศนะนี้จากท่านหญิงอาอิชะฮฺ, อุมมุสลามะฮฺ, อะฏออฺ, อัษเษารียฺ, อัล-เอาซาอียฺ, อะหฺมัด, อิสหาก และอบูเษาริน (กิตาบ อัล-มัจญมูอฺ ชัรหุลมุฮัซซับ เล่มที่ 4 หน้า 93,94,95)
ถ้าพิจารณาอัล-หะดีษบทอื่นๆ มาประกอบพร้อมทั้งพิจารณาถึงสภาพข้อเท็จจริงก็ใช่ว่าการละหมาดที่บ้านของนางเพียงลำพังจะประเสริฐกว่าการละหมาดที่มัสญิดเสมอไป เพราะยังมีอัล-หะดีษที่ระบุกว้างๆ ถึงผลบุญของการละหมาดญะมาอะฮฺเอาไว้ว่ามีผลบุญมากกว่าการละหมาดคนเดียวถึง 25 เท่า (รายงานโดย อัล-บุคอรียฺ และมุสลิม จากอบูฮุรอยเราะฮฺ และรายงานจากอิบนุ อุมัร ระบุว่า 27 เท่า) ตลอดจนอัล-หะดีษที่ระบุถึงความประเสริฐของการอิอฺติก๊าฟที่มัสญิด ซึ่งตามทัศนะที่ถูกต้องและมีน้ำหนักระบุว่าต้องกระทำที่มัสญิดเท่านั้น
จึงให้พิจารณาตามสภาพบุคคลเป็นกรณีไป ตลอดจนต้องพิจารณาถึงลักษณะองค์ประกอบการละหมาดของนางด้วยว่ามีคุชัวอฺมากน้อยเพียงใด ปฏิบัติถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แค่ไหนประกอบด้วย