ฟังชัดๆ ไอแบงก์กำไรแล้วเดือนเดียว 300 ล้าน เมษายนเพิ่มทุน 18,000 ล้าน มีนาคมได้พันธมิตรร่วมทุน (มีคลิป)

2372

ไอแบงก์กำไรแล้ว เมษายนเพิ่มทุนได้ชัดเจน และได้พันธมิตรร่วมทุนแล้ว คาดมีนาคม เซ็ญสัญญาได้

นายวิทัย รัตนากร กรรมการและรักษาการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) เปิดเผยว่า ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้กลับมามีกำไรแล้ว 70 ล้านบาท ในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นเดือนแรก เป็นกำไรจากผลการดำเนินงานและกำไรสุทธิ(เน็ตโฟรฟิต) 310 ล้านบาท และได้ปรับเป้ากำไรจากดำเนินงานจาก 100 กว่าล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท กำไรสุทธิก็จะมากกว่า

“การปรับเป้ากำไร เนื่องจากมาตรการการแก้ไขหนี้ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ทำได้ดี และเมื่อมีการเพิ่มทุนก็จะสามารถปล่อยสินเชื่อได้ ซึ่งตามเป้าตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท และเมื่อมีการปรับประสิทธิภาพการกำกับดูแล การป้องกันความเสี่ยงก็จะทำได้ดี”กรรมการและรักษาการเอ็มดีไอแบงก์กล่าว และว่า สินเชื่อที่มีการปล่อยใหม่ในปี 2559-2560 แทบไม่มีหนีเสียเลย

ส่วนการแก้ไขกฎหมายธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้กระทรวงการคลังเข้าไหเพิ่มทุนเกินกว่า 49% เพื่อการฟื้นฟูธนาคารนั้น นายวิทัย กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายให้กระทรวงการคลังเพิ่มทุนเกินกว่า 49% เป็นการชั่วคราวเพื่อให้ธนาคารกลับมาแข็งแกร่งมั่นคง ซึ่งขั้นตอนอยู่ในวาระที่ 2 ใช้เวลาประมาณ 30 วัน คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมีนาคม ประมาณต้นเดือนเมษายนก็จะได้รับเงินเพิ่มทุนจำนวน 18,100 ล้านบาท โดยจำนวน 2,000 ล้านบาท เป็นเงินงบประมาณที่จัดสรรไว้ตั้งแต่ปี 2547 ส่วนอีก 16,000 ล้านบาท เป็นเงินจากกองทุนธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งเงินมีอยู่พร้อมแล้ว เมื่อกฎหมายผ่านก็ใส่เงินเข้าไปได้ทันที ส่วนกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเมื่อเพิ่มทุนก็จะมี 8.5% ตามแผน

สำหรับพันธมิตรร่วมทุน ได้คัดเลือกผู้ที่ได้ยื่นข้อเสนอไว้จำนวน 68 รายทั่วโลก เหลือ 1 ราย จากผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องและเสนอเงื่อนไขดีที่สุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบกิจการ ต้นเดือนมีนาคมก็จะเข้ามายื่นข้อเสนอ หลังจากนั้น ปลายเดือนมีนาคมก็จะอนุมัติ ทุกอย่างจะจบสิ้นในเดือนมีนาคม แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่า เป็นใคร เป็นสัญชาติไทยหรือต่างชาติ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ห้อมเปิดเผยก่อนกำหนด

นอกจากนี้ จำรวนสาขาได้มีการปรับลดจาก 130 เหลือ 106 สาขา เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและพนักงาน 1,600 คน ก็อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มีเพิ่ม มีแต่จะลดลง