ดราม่าหนัก! โฆษณาไทยประกันชีวิต ฉากกราบพยาบาล ขอยุติเผยแพร่

564

ดรามาหนัก โฆษณาประกันชีวิต “โอกาส” ฉายภาพตัวแทนประกันก้มกราบ “พยาบาล” ร้องขอชีวิต ทำคนเข้าใจผิดไม่มีเงินไม่รักษา สภาการพยาบาลเดือดซัดทำโฆษณาไม่รับผิดชอบ จี้ลงประกาศออกสื่อขอโทษวิชาชีพ ยุติการเผยแพร่โฆษณา ยันพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่สนฐานะ ชี้ไทยมีหลักประกันสุขภาพ 3 สิทธิดูแล พ่วงสิทธิเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาฟรี ด้านบริษัทประกันพร้อมตัดต่อใหม่

จากกรณีโฆษณาชุด “โอกาส” ของบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่มีฉากตัวแทนประกันชีวิตต้องก้มกราบขอพยาบาลสาวให้ช่วยรักษาเด็ก ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นการสร้างสินค้าให้ดูดี แต่กลับโยนบทร้ายให้แก่วิชาชีพบุคลากรสาธารณสุขว่า ไม่รับการรักษาหากไม่มีเงิน

ล่าสุด วันนี้ (27 ธ.ค.) สภาการพยาบาลได้ออกแถลงการณ์ถึงกรณีโฆษณาดังกล่าวที่สร้างความเสื่อมเสียให้แก่วิชาชีพ ว่า สภาการพยาบาลในนามผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ รู้สึกเสียใจที่บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้จัดทำและเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาประกันชีวิตเรื่อง “โอกาส” ทางสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ ยูทูป ซึ่งมีภาพตัวแทนประกันชีวิตก้มลงกราบพยาบาลสื่อให้เข้าใจประหนึ่งว่า เป็นการอ้อนวอนพยาบาลให้ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่ซื้อประกันสุขภาพจากบริษัท ภาพดังกล่าวทำให้ผู้ชมและสังคมทั่วไปเกิดความเข้าใจผิด เป็นการบิดเบือนความจริงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบวิชาชีพนี้ เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างที่บริษัทฯ จะมุ่งโฆษณาเฉพาะผลประโยชน์ของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว โดยขาดความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

สภาการพยาบาล ขอเรียนว่า ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลสุขภาพประชาชน ในปัจจุบันผู้ประกอบวิชาชีพนี้มีจำนวนกว่า 200,000 คน ที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ในสถานพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้การดูแลสุขภาพผู้ป่วยและประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกสภาวะของการเจ็บป่วย โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าผู้ป่วยผู้รับบริการจะมีเศรษฐานะ ภาวะสุขภาพ มีหรือไม่มีประกันสุขภาพใดก็ตาม เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมและประชาชนทั่วไป สภาการพยาบาลจึงขอให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้ 1.ประกาศขอโทษผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ผ่านสื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และโซเชียลมีเดีย และ 2.งดการเผยแพร่ภาพยนตร์โฆษณาเรื่อง “โอกาส” ทันที

        ด้าน ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล กล่าวว่า ตัวโฆษณาดังกล่าวมีผลกระทบมาก ไม่เฉพาะกับวิชาชีพพยาบาลอย่างเดียว แต่กระทบกับระบบสุขภาพภาครัฐทั้งหมด ซึ่งครอบคลุมคนไทยทุกคนอยู่แล้ว ทั้งหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม ข้าราชการ และนโยบายล่าสุดคือเรื่องเจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิตก็ยังสามารถเข้าได้ทุกโรงพยาบาลโดยไม่ไม่ต้องสำรองจ่าย โรงพยาบาลเอกชนเองก็ให้ความร่วมมือ แต่โฆษณาชุดนี้ทำเหมือนกับว่าประเทศไทย คนไทยไม่มีหลักประกันสุขภาพอะไรเลย และจะไม่ได้รับการดูแล ต้องซื้อประกันเอกชนของเขาแล้วจะมีตัวแทนขายรีบวิ่งมาดูแลให้ นี่เป็นการสื่อสารผิด ส่วนที่พยาบาลไม่พอใจมากคือตัวแสดงที่เป็นพยาบาลในโฆษณานั้นแสดงสีหน้าร้ายกาจ ไม่เห็นใจคนไข้จนเป็นเหตุให้มีการกดไม่ชอบใจวิดีโอ และแสดงความเห็นไม่พอใจต่อโฆษณาดังกล่าวผ่านโซเชียลมีเดียจำนวนมาก

ด้าน นางดวงเดือน คงคาสวัสดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ออกหนังสือชี้แจงถึงกรณีโฆษณาชุด “โอกาส” ว่า แก่นของภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ มุ่งสื่อสารให้คนในสังคมเล็งเห็นถึงคุณค่าชีวิตและความรัก โดยหยิบยกปรัชญาการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการรับรู้และร่วมมือกับทุกปัญหาในชีวิตอย่างมีสติ ตลอดจนรู้จักปล่อยวางปัญหา และสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคมได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนทุกข์จากปัญหาเดิมที่เผชิญอยู่ ให้กลายเป็นพลังสร้างโอกาสให้ตัวเองและสร้างคุณค่าให้กับคนรอบข้าง

การกระทำของตัวละครในเรื่องเป็นผลมาจากภูมิหลังเฉพาะตัวของแต่ละคน อาทิ การทรุดตัวลงกับพื้นเป็นการแสดงอารมณ์เจ็บปวดที่สุดของผู้เคยเสียลูกมาก่อน จนวันหนึ่งเธอต้องมาพบเจอสถานการณ์เลวร้ายที่สุดเหมือนที่เคยเจอมา ซึ่งการกระทำนี้อาจมิได้เกี่ยวข้องกับการกระทำของตัวละครอื่นๆ ดังนั้นภาพยนตร์โฆษณานี้ไม่ได้ระบุชัด แต่เปิดโอกาสให้ผู้ชมคิดและตีความด้วยประสบการณ์ส่วนบุคคล อย่างไรก็ดี หากรูปแบบการนำเสนอก่อให้เกิดการคลุมเครือ และส่งผลกระทบเชิงลบต่อวิชาชีพใดๆ ทางบริษัทยินดีดำเนินการแก้ไขด้วยการตัดต่อภาพยนตร์โฆษณาชุดนี้ใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึก หรือความไม่เข้าใจต่อผู้ชมในประเด็นดังกล่าว โดยจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ต้นเดือน ม.ค. ปี 60

MGRonline