อ.ประสาน นำมุสลิมปัตตานีละหมาดฮายัตขอพรให้ 13 ชีวิตปลอดภัย

194

ที่มัสยิดกลางปัตตานี เวลา 13.00 น. วันที่ 27 มิ.ย ตามที่จุฬาราชมนตรีได้มีสารแสดงความห่วงใยต่อเยาวชนแลผู้ฝึกสอนที่มีเหตุหายเข้าไปในถ้ำหลวง อ.แม่สาย จ.เชียงราย ทางอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี ผู้แทนคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับนายเจะฮูเซ็น เจะอุบงรองประธานกอจ.ปัตตานี ผู้แทนประธานกอจ. ได้ร่วมกับพี่น้องมุสลิมจะร่วมกันละหมาดฮายัต เพื่อให้เยาวชนและผู้ฝึกสอนได้กลับออกจากถ้ำทุกคนด้วยความปลอดภัย