ทัพเรือส่งเรือผลักดันน้ำ 20 ลำ ช่วยเมืองเพชรฯแล้ว

34

5 ส.ค.2561 –  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ได้เตรียมลำเลียงเรือผลักดันน้ำจำนวน 20  ลำ พร้อมกำลังพลจำนวน 70 นาย ออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  ไปยัง จ.เพชรบุรี โดยจะติดตั้งบริเวณปลายแม่น้ำเพชรบุรี  เพื่อเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีลงสู่ทะเลเพื่อป้องกันไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

แฟ้มไฟล์ภาพ/ไทยรัฐออนไลน์

ทั้งนี้จากการที่เขื่อนแก่งกระจานได้ระบายน้ำออกจากเขื่อนอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากระดับในเขื่อนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะล้นออกจากสปริงเวย์ลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีในช่วง 12.00 น. และจะใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมงก่อนไหลเข้าท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.เพชรบุรีตามที่ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการไปแล้วนั้น พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ซึ่งอยู่ระหว่างราชการต่างประเทศ  ได้สั่งการอย่างเร่งด่วน  ให้ พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์  รอง ผบ.ทร. ซึ่งรักษาราชการแทน ผบ.ทร. ให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ เตรียมลำเลียงเรือผลักดันน้ำ 20  ลำ พร้อมกำลังพล 70 นาย ออกเดินทางจากอู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้าไปยัง จ.เพชรบุรี โดยคาดว่าจะเดินทางถึง จ.เพชรบุรีในเวลา 15.00 น.

แฟ้มไฟล์ภาพจาก/ไทยรัฐออนไลน์

Source:https://www.thaipost.net/main/detail/14728