ปศุสัตว์จังหวัดเข้มเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในโค-กระบือ

59

จากเหตุการณ์ที่ กระบือถูกสุนัขกัดและล้มตายจำนวน 4 ตัว ของสองหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กับหมู่ที่ 18 ตำบลการเชิง จังหวัดสุรินทร์ และมีการเอาเนื้อกระบือไปกิน ประมาณ 200 คน ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทางปศุสัตว์จังหวัดได้ให้ปศุสัตว์อำเภอ และ อบต.กับ อสม.เข้าไปตรวสอบดูแลอย่างไกล้ชิด พร้อมกับให้คัดกรองผู้ที่กินเนื้อโค-กระบือเข้าไป ก็ได้มีการฉีกวัคซีนป้องกันให้

 

 

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561  นายประเสริฐ  สรรเพชุดาญาณ  ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์   เผยถึงมาตรการในการควบคุมดูโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดได้ปฏิบัติการควบคุมดูแลมาโดยตลอด  และโดยเฉพราะ กระบือตายจำนวน 4 ตัว โดยกระบือตัว ซึ่งเจ้าของได้ชำแหละเนื้อแบ่งขายให้คนในหมู่บ้าน หมู่ที่  3 และหมู่ที่ 18  ตำบลกาบเชิง, อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  กระบือตัวที่  2  เป็นของนายประสิทธิ์ สายรัด หมู่ที่ 18  ตำบลกาบเชิง ตายเมื่อ 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา  สาเหตุถูกสุนัขบ้ากัดเมื่อ 3 เดือนก่อน  อาการเพิ่งมาปรากฏ เมื่อตายเจ้าของนำกระบือไปฝังทันที,  ส่วนกระบือตัวที่ 3 ของนายใจเพชร หาทรัพย์ หมู่ที่ 18  ตำบลกาบเชิง ตายเมื่อวันที่ 10  ส.ค.25 61  เวลา 08.00 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ได้ทำการตัดหัวไปตรวจที่ศูนย์วิจั ยและพัฒนาการสัตว์แพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   ผลการตรวจเป็นโรคพิษสุนัขบ้า   ซึ่งช่วงนำหัวไปตรวจ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งกำชับให้เจ้าของ นำเอากระบือไปฝัง ห้ามนำไปชำแหละ โดยเด็ดขาด  แต่เจ้าของเสียดาย จึงได้ชำแหละเนื้อแบ่งกันกินทั้งหมู่บ้านหมู่ที่ 18 รวมทั้งหมู่บ้านข้างเคียง

 

ซึ่งทางปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบ พร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ทาง อบต.,ปศุสัตว์อำเภอ, และ อสม.เข้าไปดูแลตรวจซุ่มในกลุ่มเสียงที่กินเนื้อกระบือเข้าไปประมาณ 200 ราย พร้อมให้มารับการฉีดวัคซีนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผู้ที่ได้สัมผัสกับกระบือที่ตาย เข้ามาฉีดวัคซีนที่สาธารณสุขได้ทุกที่ และถ้าหากสงสัยวัวกระบือว่าจะเป็นโรคพิษสุนัขบ้านให้รีบติดต่อกับสัตวแพทย์จะได้เข้าไปควบคุมดูแล