แม่มุสลิมปัตตานี สูญเสียลูก 3 ขวบในรถตู้ ไม่เอาเรื่องคนขับรถ ชี้ตะวั๊กกัล

1536

ตะวักกั้ล ปรัชญาแบบอิสลาม : ศาสนา

นูรีดา ลาเต๊ะ แม่ผู้สูญเสียลูกสาววัย 3 ขวบ จากการที่คนขับรถลืมทิ้งไว้ในรถตู้ ที่ปัตตานี พูดบางถ้อยคำที่สะท้อนแนวคิดและปรัชญาแบบอิสลามว่า ‘คิดว่า เขามีบุญได้มาอยู่กับเราเพียงเวลานิดเดียวเท่านี้’ และว่า นี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์ (ซบ)

ในทัศนะของอิสลาม ความตายเป็นไปตามกฏ กำหนดสภาวะของอัลลอฮ์ (ซบ) มุสลิมเรียกว่า ‘ตะวักกั้ล’ คือมอบหมายต่อพระองค์ คำว่ามอบหมาย ไม่ได้แปลว่ายอมจำนน แต่เป็นการยอมรับว่า ความสูญเสียเป็นเรื่องปกติ ธรรมดาของชีวิต ที่ย่อมเกิดขึ้นได้

เธอบอกว่า ไม่ติดใจเอาความคนขับรถ และไม่เรียกร้องอะไร เพราะคงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น ความคิดเช่นนี้ เกิดกับหญิงชาวบ้านธรรมดาๆคนหนึ่ง แต่เป็นความคิดที่อาจเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนอื่นๆได้ว่า ความสูญเสียเป็นเพียงบททดสอบของชีวิต ชีวิตคนที่ยังอยู่ก็ต้องดำเนินต่อไป แล้วมันก็จะผ่านไป

cr.จักรกฤษณ์เพิ่มพูน