สุรินทร์-สอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วย

97

คณะกรรมการ การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดสอบคัดเลือกบรรจุตำแหน่งว่างครูผู้ช่วยจำนวน 116 อัตรา ใช้สนามสอบคัดเลือก 7 แห่ง คือ โรงเรียนหนองโตง  สุรวิทยาคม, โรงเรียน เมืองสุรินทร์, โรงเรียนสิรินทร, โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน. โรงเรียนสุรวิทยาคาร, โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเศก   มีการเข้มงวดในการสอบมากที่สุด  การเดินทางมาสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ยังมีญาติๆ และเพื่อนมาให้กำลังใจ ทำให้ โรงแรมเกือบทุกแห่งเต็ม ร้านค้า ร้านอาหารคึกคัก และห้างสรรพสินค้า ทำให้เม็ดเงินสะพัด เพราะมีผู้เข้ามาสอบคัดเลือกจากจังหวัดต่างๆ เช่น ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ขอนแก่น, เดินทางมาสอบคัดเลือก พร้อมด้วยญาติๆ และเพื่อนมาให้กำลังใจ

วันนี้ วันที่ 19 สิงหาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานมาว่า คณะกรรมการ การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ จัดสอบคัดเลือกบรรจุตำแหน่งว่างครูผู้ช่วยจำนวน 116 อัตรา ใช้สนามสอบคัดเลือก 7 แห่ง คือ โรงเรียนหนองโตง  สุรวิทยาคม, โรงเรียน เมืองสุรินทร์, โรงเรียนสิรินทร, โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน. โรงเรียนสุรวิทยาคาร, โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ และโรงเรียนรามวิทยารัชมังคลาภิเศก   มีการเข้มงวดในการสอบมากที่สุด การเข้าออกห้ามนำรถเข้ามาจอดในบริเวณสถานที่สอบ, และมีการแสกนผู้เข้าสอบผ่านเครื่องผู้มีสิทธิสอบ จึงเอาเข้าไปได้เพียงดินสอ ยางลบ ปากการ กบเหลาดินสอ, ห้ามนำเสื้อคุม, นาฬิกาดิจิตอลห้ามนำเข้าห้องสอบ,ถุงเท้อ รองเท้าถอดออกหมด, จึงเข้าห้องสอบ

การรับสมัครคักเลือกบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วยที่สุรินทร์จำนวน 116 อัตรา ผู้ที่เดินทางมาสอบจากต่างจังหวัดหลายจังหวัด เช่นศรีสะเกษ,มหาสารคาม,ขอนแก่น ผู้ที่มาสอบ ได้มีญาติๆ และเพื่อนต่างเดินทางมาให้กำลังใจ จึงทำให้โรงแรมในจังหวัดสุรินทร์เกือบทุกแห่งเต็ม ร้านค้าร้านอาหารคึกคัก  และห้างสรรสินค้ามีเงินสะพัดจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว:อาสาทีมข่าวสุรินทร์