นศ.มอ.ปัตตานีละหมาดร่วมกันระหว่ารอพระราชทานปริญญาบัตร

203

นักศึกษาคณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและบัณฑิตที่นับถือศาสนาอิสลามละหมาดร่วมกันระหว่างรอพระราชทานปริญญาบัต

ภาพบรรยากาศการละหมาดของนักศึกษาคณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีและบัณฑิตที่นับถือศาสนาอิสลาม ในงานรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ วันที่ 22 กันยายน 2561

ขอขอบคุณรูปภาพจาก Abdulrasak Ittisan