ผู้จัด’สุขแห่งสยาม’เข้าพบขอโทษตัวแทนจุฬาราชมนตรี ยันจงรักภักดีอย่างหาที่สุดไม่ได้

807

ตัวแทนผู้จัดงาน ‘สุขแห่งสยาม’ เข้าพบตัวแทนจุฬาราชมนตรี ขอโทษต่อกรณีที่เกิดขึ้น ยันจงรักภักดี

4 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. มูลนิธิร็อฟฮาน โดย นายมุรีด ทิมะเสน พร้อมคณะ เข้าพบนายอรุณ บุญชม รองประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผู้แทนจุฬาราชมนตรี นายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี และนายอิทธิวัฒน์ พิทักษ์คุมพล รองเลขานุการจุฬาราชมนนตรี เพื่อชี้แจงและขอคำแนะนำในการทำความเข้าใจกับสังคมต่อกรณีความบกพร่องของคณะผู้จัดงานฯ ที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้เรียนขอโทษพี่น้องชาวไทยที่ทำให้เกิดความรู้สึกคลุมเครือและเข้าใจผิดในชื่องานระดมทุนของมูลนิธิฯ และขอยืนยันว่าในฐานะมุสลิมมีความรู้สึกจงรักภักดีและสำนึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ได้ทรงประทานความเมตตาต่อหมู่มวลมุสลิมในแผ่นดินไทยตลอดราชการของพระองค์
งานดังกล่าวมิได้มีเจตนาลบหลู่ความรู้สึกอาลัยของชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

เพจ สำนักจุฬาราชมนตรี