องค์กร’ฮาลาลฮ่องกง’ ศึกษางานศูนย์วิทย์ฯจุฬาฯ สร้างเชื่อมั่นมุสลิม 300,000 คน

109