‘พิเชษฐ์’ยืนจดแล้ว ‘ประชาธรรม’ งัดโปรเจกต์ ‘คนไทยยิ้มได้’

93
‘พิเชษฐ์’ นำ’ประชาธรรม’ไทยเข้ายื่นเอกสารต่อ กกต.เพื่อพิจารณารับรองการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง

นายพิเชษฐ์ สถิรชวาล ว่าที่หัวหน้าพรรคประชาธรรม พร้อมคณะกรรมการบริหารพรรคประชาธรรมไทย เข้ายื่นเอกสารรายงานผลการประชุมใหญ่สามัญ ฯ พร้อมทั้งข้อบังคับพรรคและรายชื่อคณะกรรมการบริหาร ต่อ กกต. เพื่อให้พิจารณารับรองการจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองตามกฎหมาย โดยก่อนเข้ายื่นหนังสือนายพิเชษฐ์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของพรรคว่าจะยึดมั่น รับฟังประชาชนเป็นหลัก พร้อมเดินหน้าโปรเจกต์ ‘คนไทยยิ้มได้’ ให้เป็นรูปธรรมอีกด้วย