ม.อ.ปัตตานีระดมกำลังช่วยผู้ประสบภัย’ปาบึก’

47

ม.อ.ปัตตานีลงพื้นที่สำรวจความต้องการความช่วยเหลือของประชาชนหลังประสบภัยพายุปาบึก

​ บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก เพื่อเยียวยาให้ความช่วยเหลือในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562

เมื่อเช้าวันนี้ที่ห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา และประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์พายุปลาบึกที่พัดผ่านจังหวัดปัตตานีตั้งแต่วันที่ 3 ถึงเช้าวันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา โดยได้ส่งบุคลากร และพยาบาลของวิทยาเขตปัตตานี ลงพื้นที่รับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ติดชายฝั่งทะเล คืออำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562) สำหรับพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลาซึ่งติดกับจังหวัดปัตตานี นั้น ได้มอบให้สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งมีสถานีบริการวิชาการชุมชนอยู่ในพื้นที่ เป็นหน่วยงานกลางสำรวจความต้องการของประชาชนในเขตอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
​รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี แจ้งว่าในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมนม ขนม และยารักษาโรค นำไปมอบให้แก่เด็ก และครอบครัวและให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น แก่ประชาชนในเขตอำเภอยะหริ่ง และอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี ที่ได้รับผลกระทบ และหลังจากทราบความต้องการความช่วยเหลือจากประชาชนแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จะได้นำมาประชุมกันในบ่ายวันนี้เพื่อประมวลผล และดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป
​ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งบุคลากรประมาณ 30 คน ไปร่วมบรรจุสิ่งของเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยร่วมกับสำนักงานกาชาด จังหวัดปัตตานี ที่กองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานี อีกด้วย.