จุดเสี่ยงภัยสุราษฎร์ฯ ‘ปาบึก’ถล่มคืนนี้

62

พื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย

หลังจากพายุปาบึก ได้พัดขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราช จากนั้นจะเคลื่อนผ่านไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี และลงทะเลที่รอยต่อจังหวัดระนอง-พังงา โดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ระบุ พื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย อ.ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี พนม พระแสง ชัยบุรี คีรีรัฐนิคม เวียงสระ และกาญจนดิษฐ์

ส่วนอำเภอที่เสี่ยงคลื่นลมแรง ประกอบด้วย ท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง พุนพิน เมืองสุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุยและเกาะพะงัน