ตอบคำถาม ทำไมเดือนรอมฎอนจึงเร็วขึ้นทุกปี

273

เหตุที่รอมฎอนจึงมาถึงเร็วขึ้นทุกปี มาจากการนับตามปฏิทินอิสลาม นับแบบจันทรคติ

มีคำถามจากผู้ติดตามเฟซบุ๊คของผมเรื่องการกำหนดเดือนรอมฎอน คำถามคือทำไมรอมฎอนจึงเลื่อนเร็วขึ้นทุกปี อย่างปีที่แล้ว พ.ศ.2561 รอมฎอนเริ่มต้นวันที่ 16 พฤษภาคม แต่ปีนี้ พ.ศ. 2562 คาดกันว่ารอมฎอนจะเริ่มขึ้นวันที่ 6 พฤษภาคม เร็วขึ้น 11 วัน เหตุใดจึงเป็นอย่างนั้น คำตอบสำหรับเรื่องนี้เกิดจากความแตกต่างระหว่างการนับปีปฏิทินอาหรับหรือปฏิทินอิสลามกับปีปฏิทินสากลที่เรียกกันว่าปฏิทินเกรกอเรียน (Gregorian calendar) อันเป็นปีทางจันทรคติเทียบกับปีทางสุริยคติ ซึ่งนับตามการโคจรของดวงจันทร์รอบโลก 12 ครั้งเทียบกับโลกรอบดว