ทูลกระหม่อมทรงตอบแล้ว เหตุใดไม่ได้รับสถาปนาพระราชอิสริยยศ

671

 

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงตอบความเห็นของผู้ที่ติดตามพระองค์ผ่านสื่อออนไลน์อินสตราแกรม เนื่องจากมีผู้ติดตามได้เขียนข้อความถามพระองค์ว่า เหตุใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไม่ทรงเฉลิมพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ซึ่งทูลกระหม่อมทรงตอบข้อความ ใจความว่า สถานะที่ทรงเป็นอยู่เอื้ออำนวยกับการทรงงาน ทั้งยังทำทรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า

“เพราะงานของเราเป็นแนวนี้ ทำงานได้สะดวกและได้ผลกว่านะ”

ข้อความที่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ทรงตอบ


ทั้งนี้ ภายหลังทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ ได้ทรงตอบข้อความก็มีผู้ที่ติดตามพระองค์ท่านแสดงความชื่นชมเป็นอย่างมา