สะเทือนวงการ!อุมเราะห์ 35,000.อาหาร-ที่พัก5ดาว เพื่อคนขาดโอกาส

14530

สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย และฝ่ายกิจกรรมเยาวชนและสตรีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ประกาศเชิญชวน ให้ผู้สนใจเดินทางไปอุมเราะห์ สมัครในราคา 35,000 บาท อาหาร-ที่พัก VIP และไปพร้อมคณะจุฬาราชมนตรี

สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย และฝ่ายกิจกรรมเยาวชนและสตรีกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจเดินทางอุมเราะห์ปีฮ.ศ.1441 โดยมีรายละเอียด ระบุว่า ด้วยสมาพันธ์สตรีฯ ทำเรื่องขอไปยังท่านเลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ท่าน พล.ต.ต สุรินทร์ ปาลาเร่ ขอให้ จัดอุมเราะห์ในปีนี้ ขึ้นมาในราคาที่สามารถทำให้พี่น้องเรามีโอกาสไปทำศาสนกิจได้ซึ่งท่านได้ทำหนังสือไปยังทางประเทศซาอุ เพื่อขอที่พักและสายการบินในราคาพิเศษ และขณะนี้ เราได้รับคำตอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทางสมาพันธ์ฯจึงขอประกาศว่า ท่านใดมีความประสงค์จะไปอุมเราะห์ ในเดือน ตค นี้ ในราคา 35,000 บาท ขอให้รีบแจ้งชื่อ และส่งพาสปอร์ต ได้เลยใครส่งก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน และโปรดช่วยบอกต่อๆไปยังพี่น้องในหมุ่บ้านของท่าน ด้วย เพื่อให้โอกาสดีๆนี้ไปถึงพี่น้องห่างไกลทุกคนให้ได้รับโอกาสอันดีนี้ ในราคา รวมค่าตั่วเครื่องบินไปกลับ ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารโรงแรมที่พักนั้นเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวซึ่งตั้งอยู่ในหอนาฬิกา อยู่ในเขตมัสยิดฮะรอมเราจะอยุ่มักกะห์ 7 วัน อยุ่มาดีนะห์ 4 วัน การเดินทางจะไปพร้อมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

สำหรับราคาอุมเราะห์ ผู้ประกอบการทั่วไปจะจัดในราคาประมาณ 49,000-59,000 บาท

สมัครที่
🌸สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิมประเทศไทย
🌸ฝ่ายกิจการสตรีและเยาวชนกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย