จุฬาราชมนตรีนำคณะผู้นำอิสลามถวายพระพรพระเจ้าอยู่หัว

48

จุฬาราชมนตรี พร้อมคณะ เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562″

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2562

เวลา 08.10 น. นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เข้าลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมด้วย พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สงขลา อ.อรุณ บุญชม ผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี อ.มับรูก บุญมาเลิศ เลขานุการจุฬาราชมนตรี นายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล สมาชิกวุฒิสภาและคณะผู้ติดตาม ณ หน่วยราชการในพระองค์ 904 พระบรมมหาราชวัง