เจ๋ง!มอ.ปัตตานีเปิดมหาลัยให้ชมนวัตกรรม-ผลงานวิชาการ

230

ม.อ.ปัตตานี เปิดมหาวิทยาลัยให้สังคมชมนวัตกรรมและผลงานวิชาการในงาน ม.อ.วิชาการ

ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรม ม.อ.
เพื่อสังคม จัดแสดงให้ประชาชนชมในงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562
ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กิจกรรม ม.อ.วิชาการ เป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ กำหนด
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 ภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน หลังจากนั้นจะเป็นการเสวนา
เรื่อง “ม.อ. กับนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ผศ.ดร.จรีรัตน์ รวมเจริญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร คณะวิทยาศาสตร์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.จิรัชยา เจียวก๊ก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ณ ห้องประชุม คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี พบกับการเสวนาเรื่อง “แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จระดับโลก” จากผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นางสาวปลื้มจิตร์ ถินขาว นางสาวนุศรา ต้อมคำ นางสาววิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
กิจกรรมในงานที่น่าสนใจในงาน ม.อ.วิชาการประจำปี 2562 ได้แก่ การสัมมนาทางวิชาการ อาทิ ทิศทาง
การทำงานสังคมสงเคราะห์ในบริบทพื้นที่ภาคใต้ บรรยายพิเศษ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบเข้าบรรจุครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิธีเปิดศูนย์สาขาย่อยเผยแพร่ผลงานด้านความคิดสร้างสรรค์ แหล่งอบรม และส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คลินิกวิจัย: การวัดและประเมินผลในยุคไทยแลนด์ 4.0 Start up ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ออกร้านสาธิตและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ เปิดให้เข้าชม

โดมดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง การสาธิตและทดลองทางวิทยาศาสตร์ การสาธิตการผลิตไฟฟ้าจากน้ำเสียด้วยเทคโนโลยีใหม่ การสาธิตการทำสบู่ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด สาธิตและจัดแสดงการทำรองเท้าทะเลจร ให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล สาธิตหุ่นยนต์ สาธิตหัตถกรรมและวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านจากชุมชน นิทรรศการเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี นิทรรศการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ และอื่นๆ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ และผู้สนใจ
ทุกท่านร่วมงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีพิธีเปิดงานในระหว่างวันที่ 29สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ดูรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ http://pr.pn.psu.ac.th/Openhouse2019/Pattani.html