ยื่นแสนชื่อ บรรจุพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติ

26

เมื่อวันที่ 22 มี.ค. กลุ่มชาวพุทธนำโดย พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ เภกะนันทน์ นายกสมาคมสันติสุขโลก พร้อมด้วยสมาชิก อาทิ กลุ่มพิทักษ์พระพุทธศาสนา ตัวแทนพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ ได้นำรายชื่อประชาชน 1 แสนรายชื่อที่สนับสนุนขอให้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ ยื่นต่อ นายสุพจน์ ไขมุก รองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

พล.ต.ต.รุ่งโรจน์ กล่าวว่า อยากให้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะที่ผ่านมาทางกลุ่มได้รณรงค์ให้บรรจุพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไว้หลาย 10 ปี ซึ่งอยากให้กรธ.ทบทวนในช่วงสุดท้ายนี้ เพราะประเทศไทยส่วนใหญ่ 90% นับถือศาสนาพุทธ หากบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญ มั่นใจว่ากรธ.จะได้รับเสียงสนับสนุนอย่างท่วมท้น และนำไปสู่การเลือกตั้งได้ และเศรษฐกิจก็จะดีขึ้น

ด้านนายสุพจน์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่ขอแสดงความเห็นส่วนตัวในเรื่องนี้ แต่จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมกรธ. แม้คนไทยนับถือศาสนาพุทธมาอย่างช้านาน แต่ก็อยากให้ทำใจไว้ด้วย เพราะทุกอย่างต้องอยู่บนหลักกฎหมาย ทุกคนต้องยอมรับได้ สังคมถึงจะอยู่ได้อย่างสันติสุข