‘ภูมิศักดิ์ ฮานาฟี’ รั้งตำแหน่งอิหม่ามคนแรกของมุกดาหาร

1706

ตามโผ! ภูมิศักดิ์ ฮานาฟี รั้งตำแหน่งอิหม่ามคนแรกของมัสยิดกลางมุกดาหาร ได้รับเลือกคณะกรรมการ 15 คน

วันที่ 11 ตุลาคม คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการเลือกตั้งอิหม่าม คอเต็บ บิหล่าน และคณะกรรมการมัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร โดย ผลการแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย
1.นายภูมิศักดิ์ ฮานาฟี เป็น อิหม่าม
2.นายกำธร ครองศิริกุล เป็น คอเต็บ
3.นายอดุลย์ บุญประเสริฐ เป็น บิหลั่น
4.นายเริงวุฒิ บินดอเลาะ กรรมการ
5.นายสมพงษ์ ยะไม กรรมการ
6.นายมานิตย์ อารยะธรรม กรรมการ
7.นายทนง ลงสุวรรณ กรรมการ
8.นายปัญญา เดชพลรุ่งเรือง กรรมการ
9.นายภานุวัฒน์ หมัดนุรักษ์ กรรมการ
10.นายอนุรักษ์ วันแอเลาะ กรรมการ
11.นายชลอ ขำวิไล กรรมการ
12.นายอนันต์ นามประกาย กรรมการ
13.นายสมศักดิ์ ปานเทวัน กรรมการ
14.นายสุทธิพงษ์ บิลอะหลี กรรมการ
15.นายดารัน แป๊ะโพระ กรรมการ

ทั้งนี้ มัสยิดกลางจังหวัดมุกดาหาร เป็นมัสยิดแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีกำหนดพิธีเปิดป้ายในวันที่ 7 ธันวาคม มีนายอาศิส พิทักษ์คุม จุฬาราชมนตรี เป็นประธาน