ปานาเระ คึกคัก! จัดพิธี “แข่งขันกวน-ประกวดอารูซอ” อนุรักษ์ “พหุวัฒนธรรม”

101

ชาวปานาเระ ปัตตานี ร่วมสืบสาน ประเพณีอันดีงาม ท้องถิ่น ปลายด้ามขวาน “แข่งขันการกวน-ประกวดอารูซอ” โดยมีชาวบ้าน 10 ตำบล ร่วมชิงชัย กระตุ้นการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์ “พหุวัฒนธรรม”อันดีงามให้คงอยู่สืบไ

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดการแข่งขันการกวน และ การประกวดอาซูรอ จาก 10 ตำบล รวม 10 ทีม เนื่องในงานแสดงสินค้า พหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความจริงใจ และความเอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้กิจกรรมสังคมพหุวัฒนธรรม ที่ดีงามของพี่น้องประชาชนของอำเภอปะนาเระ โดยมี นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประธานชมรมอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และประชาชนอำเภอปะนาเระ เข้าร่วมจำนวนมาก

นายวิภาค ภู่เพชร นายอำเภอปะนาเระ กล่าวว่า งานแสดงสินค้า และงานประเพณีการกวนอาซูรอ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานแสดงสินค้า พหุวัฒนธรรม และประเพณีอำเภอปะนาเระ ประจำปี 2562 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-15 ตุลาคม 2562 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ อาทิ เช่น การแข่งขันเรือยาว การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดเรือพระ การแข่งขันการกวนอาซูรอ จาก 10 ตำบล ของอำเภอปะนาเระ และการแข่งขันการกินอาชูรอ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น โดยผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะ และหันมาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอปะนาเระ ซึ่งมีจุดเด่นทางธรรมชาติ และพหุวัฒนธรรม ที่เรียกสั้น ๆ รวมกันว่า “เขา เล นา โหนด แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์” และพหุวัฒนธรรมที่ดีงาม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่หลากหลาย เกิดชุมชนที่สงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป