ปานาเระ คึกคัก! จัดพิธี “แข่งขันกวน-ประกวดอารูซอ” อนุรักษ์ “พหุวัฒนธรรม”

47

ชาวปานาเระ ปัตตานี ร่วมสืบสาน ประเพณีอันดีงาม ท้องถิ่น ปลายด้ามขวาน “แข่งขันการกวน-ประกวดอารูซอ” โดยมีชาวบ้าน 10 ตำบล ร่วมชิงชัย กระตุ้นการท่องเที่ยว และ อนุรักษ์ “พหุวัฒนธรรม”อันดีงามให้คงอยู่สืบไ