เสนอไทย “พุทธ-มุสลิม”กำหนด ชะตาชีวิตตัวเอง ยกแนวทาง”ดับไฟใต้”เป็นวาระชาติ

39

“ทวี สอดส่อง”นำส.ส.พรรคประชาชาติ สวดศพ ชรบ.ยะลา ยกย่องเป็นวีรบุรุษ แนะดันปัญหาจชต.เป็นวาระแห่งชาติ  เน้นใช้กำลังตร.มากกว่าทหาร สนับสนุน ประชาชนในพื้นที่ กำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ไม่ใช่มาจากภาครัฐฝ่ายเดียว