กรมประมงเดินเครื่อง ผนึกอาเซียนเป็นเครือข่ายต้านประมงผิดกฎหมาย

126

กรมประมง เดินหน้าดันเครือข่ายต้านไอยูยูระดับภูมิภาค สานแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” หลังการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35

​จากการที่ประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 &