เศรษฐกิจไทยยังไร้แรงหนุนฟื้นตัวเร็ว หอการค้าให้GDP62 โตแค่2.7% เสนอ6 มาตรการช่วย

35

เศรษฐกิจไทยยังขาดแรงหนุนให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงมีอยู่มาก โดยเฉพาะจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง ความไม่แน่นอนเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆ กกร.ยังคงกรอบประมาณการเศรษฐกิจ ปี 2562 โดย GDP เติบโต 2.7-3.0%