“เฉลิม” งัดข้อมูล! แฉ รัฐบาล เล็ง ถอนฟ้อง “ฟิลลิป มอร์รริส” ปิดคดีฉาว

96

“เฉลิม อยู่บำรุง” งัดข้อมูล ฉาว แฉ รัฐบาล เล็ง ถอนฟ้อง บ.ฟิลิป มอร์ลิส พร้อม เสนอมอบเงิน ก้อนโต ให้องค์การยาสูบอีกต่างหาก ชี้ส่อเค้าทุจริตชัด เตรียมส่งข้อมูล เปิดศึกในสภา

จากกรณีก่อนหน้านี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง แกนนำพรรคเพื่อไทย ออกมาแฉว่า มีการขอให้รัฐบาลยุติการฟ้องร้องคดีอาญากับ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส โดยมีข้อเสนอแลกเปลี่ยนกับการไม่ให้ฟิลิปปินส์ยื่นฟ้องไทยในองค์กรการค้าโลก (WTO) และเสนอเงินสนับสนุนการยาสูบของไทย ด้วยการอ้างว่าอัยการเคยสั่งไม่ฟ้องในกรณีนี้แล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 27 ธ.ค. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เฉลิม อยู่บำรุง ระบุว่า

ข้อคิดเห็นจากร้อยตำรวจเอก ด.ร.เฉลิม อยู่บำรุง

จากการยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2469 และประกาศใช้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แทน มีผลทำให้การเรียกค่าปรับจากผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรได้น้อยลง มีผลทำให้ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ ซึ่งมีคดีอยู่ในศาลอาญานั้น เมื่อมีการเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บจากราคาของสินค้าที่หลีกเลี่ยงรวมกับค่าอากรที่ค้างชำระคูณด้วย 4 แต่เมื่อมีการเปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 แล้ว คิดจากค่าอากรที่ค้างชำระคูณด้วย 0.5-4 เท่านั้น

ในการดำเนินคดีกับบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ นั้น ไม่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เพราะในขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมนั้น พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ใช้บังคับอยู่แล้ว ไม่มีการเพิ่มโทษ ไม่มีการข่มแหงรังแก และไม่ใช่การขัดขวางทางการค้า รัฐบาลพยายามจะช่วยบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ โดยการกระทำหลายๆ อย่าง ซึ่งจะนำไปอภิปรายในสภาฯ

แต่เมื่อการช่วยเหลือบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ ทางรูปคดีไม่ได้แล้ว รัฐบาลจึงใช้วิธีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ 2 ฉบับ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ คือ

1. ร่างพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ….. โดยเมื่อวันที่วันที่ 6 กันยายน 2559 พล.อ.ประวิต วงษ์สุวรรณ เสนอร่าง พระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ…. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 สนช. ที่ประชุม สนช.ได้ลงมติในวาระ 3 เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ……มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งมีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ.2527 เป็นเหตุให้การจัดเก็บภาษีบุหรี่ไทยได้มากขึ้นราคาขายปลีกแพงมากขึ้น แต่บุหรี่จากต่างประเทศกลับสามารถแสดงราคานำเข้าได้ลดลง ทำให้ราคาขายปลีกถูกลง

2.ร่างพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ…..

โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีหนังสือเสนอร่างพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ….. ตามหนังสือที่ นร 0503/37194 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นการยกเลิก พระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ.2469

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 64/2559 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 มีมติให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ศุลกากร พ.ศ…..

พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ คือ มีผลใช้บังคับในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560

ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 นั้น เดิมอัยการได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ ประมาณ 20,000,000,000 บาทเศษ แต่สุดท้ายศาลพิพากษาให้ปรับได้เพียง 1,200 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งเป็นผลอันเนื่องมาจากการยกเลิกพระราชบัญญัติศุลกากรพ.ศ. 2469 มาใช้ฉบับพ.ศ. 2560 การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับระบบการจัดเก็บภาษีบุรีที่นำเข้าจากต่างประเทศโดยประมาณค่ามิได้

นอกจากนี้ การยกเลิกพระราชบัญญัติสรรพสามิต พ.ศ. 2527 เป็นเหตุให้การเก็บภาษีบุรีไทยแพงขึ้น ทำให้เกิดการเปรียบเทียบราคาขายปลีกระหว่างบุหรี่ไทยกับบุหรี่ต่างประเทศไม่แตกต่างกันมาก เป็นเหตุให้คนไทยนิยมสูบบุหรี่ต่างประเทศมากขึ้น นำไปสู่ความเสียหายของการจัดเก็บภาษีของบุหรี่ไทย ผลกระทบจากนั้นคือ บุหรี่ไทยที่ผลิตจากโรงงานยาสูบมียอดขายลดลงเป็นอย่างมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของโรงงานยาสูบไทยที่เคยส่งรายได้เข้ารัฐปีละประมาณ 8-9,000 ล้านบาท แต่ปัจจุบันเหลือเพียง 184-151.32 ล้านบาทเท่านั้นและยังมีแนวโน้มว่าพ่อค้าจะขอเช่ากิจการโรงงานยาสูบจากกระทรวงการคลังอีกด้วย

ปัจจุบันนี้โรงงานยาสูบจบสิ้นแล้ว การแก้กฎหมายสองฉบับนี้ทำให้บริษัทผู้ค้าบุหรี่ต่างชาติเข้ามายึดครองการค้าบุหรี่ในประเทศไทย ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าโรงงานยาสูบชะลอการให้โควต้าแก่เกษตรกรเพราะบุหรี่ขายไม่ได้ ใบยาสูบจึงเหลือค้างในสต๊อก ซึ่งมีผลให้เกษตรกรผู้ปลูกใบยาสูบได้รับความเดือดร้อน จนกระทั่งรัฐต้องให้เงินช่วยเหลือแต่ก็เป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ถามว่ารัฐบาลทำไมถึงเอาใจใส่บริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ อย่างออกหน้าออกตา ในระหว่างการดำเนินคดีก็พยายามกดดันหาวิธีการทุกอย่าง เพื่อช่วยเหลือบริษัท ฟิลลิป มอร์ริสฯ แม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมิได้มีหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมก็ยังมีหนังสือถึงรองนายกฯ เพื่อเสนอให้อัยการถอนฟ้อง แต่สุดท้ายก็ไม่กล้าทำ แต่หันไปแก้ระบบภาษีให้แทน

ในฐานะที่ในฐานะที่กระผมเป็นประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ พรรคเพื่อไทย ที่พรรคเพื่อไทยมอบหมาย ก็จะรวบรวมข้อมูลที่มีอีกเป็นจำนวนมากให้กับผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในสภาต่อไป

ผมมั่นใจว่า ฝ่ายค้านคงจะทำหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวัง

ด้วยความเคารพรัก

จากผม ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง