กษัตริย์สวีเดน ส่งพระราชสาสน์ เสียพระราชหฤทัย เหตุกราดยิงหน้า เทอร์มินอล21

26

สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ลที่16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงส่งพระราชสาสน์ แสดงความเสียพระราชหฤทัย มายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อเหตุกราดยิงสะเทือนขวัญกลางเมืองโคราช

วันที่13 ก.พ.63 สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16 กุสตาฟแห่งสวีเดน ทรงส่งพระราชสาสน์แสดงความเสียพระราชหฤทัย มายังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อการสูญเสียชีวิตประชาชนครั้งใหญ่ ต่อเหตุการดยิงทีจ.นครราชสีมา ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริง ไปยังครอบครัวของผู้ประสบเหตุรวมถึงประชาชนชาวไทยด้วย