ศบค.ต่อพรบ.ฉุกเฉิน 1 เดือน ผ่อนคลายร้านค้า

317

ศบค.ต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน แต่ผ่อนผันร้านค้าอย่าง มีเงื่อนไขป้องกันการแพร่เชื้อ

วันที่ 27 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.)มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ศบค. เป็นประธานการประชุม โดยมีการพิจารณาการต่อประกาศพ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยที่ประชุมเห็นร่วมกันให้ต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ซึ่งเห็นสอดคล้องกันระหว่างหน่วยความมั่นคง และหน่วยงานสาธารณสุข

ส่วนบรรดาร้านค้า จะมีการผ่อนปรนบางส่วนโดยมีการวางเงื่อนไขเพื่อความปบอดภัย