มท.ฟิต ขานรับนโยบาย คุมโควิดระลอก2 “นิพนธ์” จี้ ผวจ.คุมเข้ม นักท่องเที่ยว

55

มหาดไทย  รับนโยบาย นายกฯ ถกซักซ้อม มาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาด ระลอก2 “นิพนธ์” กำชับ ผวจ.ทั่วประเทศ เข้มมาตรการรักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง ย้ำเมืองท่องเที่ยวชายทะเลต้องไม่แออัด พร้อมรณรงค์นักท่องเที่ยวใช้ แอพฯ ไทยชนะ ติดตามสถานการณ์การติดต่อได้

วันที่16 มิ.ย. เวลา 15.00 น. ที่ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช. มหาดไทย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูง ร่วมการประชุม รวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หน.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference

นายนิพนธ์ กล่าวในที่ประชุมตอนหนึ่ง ถึงมาตรการรักษามาตรฐาน การยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในส่วนของการจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยว โดยเฉพาะชายหาด ชายทะเล ต้องกำหนดการใช้พื้นที่ให้ชัดเจน เช่น พื้นที่ของร้านค้า พักผ่อน การจัดกิจกรรม ต้องเน้นความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเป็นหลัก ต้องไม่ให้เกิดความแออัด มีการดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ท่องเที่ยว และบริเวณโดยรอบ ระยะห่างทางสังคม

ต้องจัดจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปกติ เพื่อประโยชน์ในการติดตามสอบสวนโรคย้อนหลังได้  ทั้งนี้ฝากให้ทางจังหวัดส่งเสริประชาชนทำการเกษตรในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ที่สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มรายได้ พึ่งพาตนเอง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและชุมชน โดยประสานกับทางเกษตรจังหวัดในการมอบต้นพันธุ์พืช พันธุ์ผักที่พร้อมปลูกให้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ