ทายาทผู้สูญหาย ร้อง กรมคุ้มครองสิทธิฯ ติดตาม “วันเฉลิม-สุรชัย-สยาม”

270

ทนาย ศูนย์สิทธิมนุษยชน นำทายาท ผู้สูญหาย ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ช่วยติดตาม “วันเฉลิม-สุรชัย-สยาม” หลังสาปสูญ ไร้ร่องรอย และตกเป็นประเด็นข่าว เกรียวกราว บนหน้าสื่อ

วันที่ 23 มิ.ย.63 เวลา 11.00 น. ที่ ห้องประชุมไชยานุกิจ ชั้น 3 นางสาวมนทนา ดวงประภา ทนายความจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย ทายาท นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ , ทายาทของนายสยาม ธีรวุฒิ และทายาท นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ ผู้สูญหาย เข้าพบ นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ นางนัยนา ภาวินทุ นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ โดยยื่นหนังสือร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือให้ติดตามและสอบถามความคืบหน้า กรณีบุคคลสูญหาย ทั้ง 3 ราย

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะดำเนินการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลและรวบรวมรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้สูญหาย ให้ได้รับความเป็นธรรมต่อไป