“ยังไง เราก็ต้องมา” สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ มัสยิดกลางปัตตานี

202
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร ทรงสวมเครื่องแบบทหารบก เสด็จพระราชดำเนินจังหวัดปัตตานี พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอ่าน ระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางปัตตานี โดยผู้ที่เข้ารับรางวัล ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย นายมูฮัมหมัด ฮายีมูซอ ชาวจ.นราธิวาส ผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง น.ส.กัลยาณี มุนิ ชาวกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นตัวแทน 14 จังหวัดภาคใต้ไปทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เพื่อหาผู้แทนไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป
ในการนี้ นายประสานศรีเจริญ รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักจุฬาราชมนตรี และตัวแทนจุฬาราชมนตรี ได้ขอดุอาว์ เสร็จแล้วได้ทอดพระเนตรสินค้า 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งราชฎรในพื้นที่ได้รวมกลุ่มกันผผลิตสินค้าเพื่อจำหน่าย อาทิ ผ้าพื้นเมือง เครื่องแต่งกายมุสลิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ น้ำบูดู และข้าวเกรียบปลา ปฏิสัธารกับประชาชนที่มารับเสด็จฯ ด้วยพระพักตร์ที่แจ่มใส
ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการเตรียมการรับเสด็จฯ ทาง ข้าราชการและประชาชน ชาวปัตตานี ไม่มั่นใจว่า พระองค์จะเสด็จ หรือไม่  หลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ สวรรคต แต่ทีมงานส่วนพระองค์ที่ลงพื้นที่ ได้บอกกับ ข้าราชการ และประชาชน ในพื้นที่ ถึงพระราชประสงค์ที่ว่า “ยังไง เราก็ต้องมา”
15032042_1496810150335265_3324821943054065154_n 15036604_1496810540335226_7697830026767677437_n 15109366_1496810220335258_2446478394940650305_n 15095497_1496811173668496_3123936420270833343_n 15095462_1496810350335245_7591065051742093383_n 15094433_1496810747001872_7663362359010473629_n_1 15085660_1496810947001852_6934129416643452920_n 15056499_1496810840335196_5312012616283914308_n 15056359_1496810670335213_5472374038344866603_n