ศบค.พบ! โควิดรายใหม่5ราย เป็นคนไทย3 และ อินเดีย 2 ยอดสะสมรวม 3,966

53

ศบค.พบ ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ อีก5 ราย ล่าสุด เป็นคนไทย 3 มี หญิงไทย เดินทางมาจาก พม่า เมื่อ 26 พ.ย. มีอาการปวดศีรษะ ได้เข้ารักษาตัวที่ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ ส่วนชายไทยอีก2ราย มาจาก สวีเดน และ ฟิลิปปินส์ โดยมียอดสะสมทั้งหมด 3,966 ราย

วันที่ 28 พ.ย.63 เฟซบุ๊กศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทย เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 มีผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย รวมสะสม 3,966 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 2,454 ราย และเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1,512 ราย รักษาหายป่วยแล้ว 3,798 ราย ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 108 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,966 ราย รับรักษาในกรุงเทพมหานคร (กทม.) และนนทบุรีจำนวน 2,166 ราย ภาคเหนือ 117 ราย ภาคกลาง 824 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 112 ราย ภาคใต้ 747 ราย

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 4 ราย
1.อินเดีย 2 ราย
รายที่ 1 เพศหญิง สัญชาติอินเดีย อายุ 27 ปี อาชีพแม่บ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย เที่ยวบินเดียวกันพบผู้ติดเชื้อ 4 ราย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก (Alternative State Quarantine) ใน กทม. เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน วันที่ 12 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อโดยไม่มีอาการ เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

รายที่ 2 เพศชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 31 ปี อาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) ใน กทม. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ โดยไม่มีอาการ เข้ารักษาใน รพ.เอกชน

2.ฟิลิปปินส์ 1 ราย ชายไทย อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานบริษัท เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน เดินทางต่อเครื่องบินจากฮ่องกงถึงไทย เข้าพักในสถานกักกันโรคทางเลือก(ASQ) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน วันที่ 5 ของการกักตัว ผลตรวจพบเชื้อ มีน้ำมูก เข้ารักษาที่ รพ.เอกชน

3.สวีเดน 1 ราย ชายไทย อายุ 44 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด-19 ต่อมาเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน เดินทางถึงไทย มีอาการเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค(PUI) ด้วยอาการไอ ผลตรวจพบเชื้อที่ด่านคัดกรองและควบคุมโรคสนามบินสุวรรณภูมิ เข้ารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ

ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 1 ราย จากเมียนมา เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน เดินทางเข้าไทย เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ผลตรวจพบเชื้อ มีไข้ ถ่ายเหลว โดยตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน มีอาการปวดศีรษะและจมูกไม่ได้กลิ่น เข้ารักษาที่ รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่