ร.พ.สิโรรสทุ่ม 100 ล้านขยายสาขาปัตตานี

193

ดร.อับดุลกอเดร์ ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา เปิดเผยว่า เปิดเผยความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงพยายามสิโรรสปัตตานี ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานีว่า ขณะนี้การกำลังจะสร้างเสร็จ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 30 เตียง

ดร.อับดุลกอเดร์ เปิดเผยต่อไปว่า การสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลสิโรรส เพื่อให้บริหารผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยไม่ต้องไปใช้บริหารที่ จ.ยะลา เพราะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ขณะเดียวกันในพื้นที่ จ.ปัตตานีก็ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ

ดร.อับดุลกอเดร์ เปิดเผยอีกว่า โรงเยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป กลุ่มสูตินรีเวช อายุรกรรม เด็ก ผ่าตัดและกระดูก และคลินิกโรคหัวใจ โดยมีแพทย์ประจำ 5 คน และมีบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์ต่าง