ร.พ.สิโรรสทุ่ม 100 ล้านขยายสาขาปัตตานี

502

ดร.อับดุลกอเดร์ ยูโซะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา เปิดเผยว่า เปิดเผยความคืบหน้าในการก่อสร้างโรงพยายามสิโรรสปัตตานี ถ.หนองจิก อ.เมือง จ.ปัตตานีว่า ขณะนี้การกำลังจะสร้างเสร็จ โดยมีกำหนดเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 30 เตียง

ดร.อับดุลกอเดร์ เปิดเผยต่อไปว่า การสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นการขยายธุรกิจของโรงพยาบาลสิโรรส เพื่อให้บริหารผู้ป่วยในพื้นที่ จ.ปัตตานี โดยไม่ต้องไปใช้บริหารที่ จ.ยะลา เพราะต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที ขณะเดียวกันในพื้นที่ จ.ปัตตานีก็ยังไม่มีโรงพยาบาลเอกชนให้บริการ

ดร.อับดุลกอเดร์ เปิดเผยอีกว่า โรงเยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่รักษาโรคทั่วไป กลุ่มสูตินรีเวช อายุรกรรม เด็ก ผ่าตัดและกระดูก และคลินิกโรคหัวใจ โดยมีแพทย์ประจำ 5 คน และมีบุคลากรรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆครบถ้วน โดยลงทุนได้ทั้งหมด 100 ล้านบาท รวมค่าก่อสร้าง เวชภัณฑ์ต่างๆ และบุคลากรรวม 80 คนซึ่งจะมาจากการจ้างใหม่ ส่วนผู้บริหารโรงพยาบาลสิโรรสปัตตานีเป็นผู้บริหารจากโรงพยาบาลสิโรรสยะลา

ดร.อับดุลกอเดร์ เปิดเผยด้วยว่า คาดการณ์ว่าหลังจากเปิดให้บริหารแล้วจะมีคนไข้นอกไม่ต่ำกว่าวันละ 50 คน ส่วนคนไข้ใน(นอนพักที่โรงพยาบาล) วันละไม่ตำกว่า 15 คน ซึ่งในการให้บริการนั้นจะใช้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลเอกชนทั่วไป

Cr.NmNf New

1480814118679

14808141262311480814116398