ทอ.ซื้อข้าวจากชาวนา 5 ตัน

25

ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ รับมอบข้าว 5 ตันที่สั่งซื้อจากชาวนาจ.สุรินทร์เพื่อหุงเลี้ยงกำลังพล

1480815292928