มติ มส.สั่งสอบ”มหาสมปอง”แสดงความเห็นต้านรบ.ปมโควิด ไม่ใช่กิจของสงฆ์

160

มหาเถรสมาคม มีมติ ชี้ พฤติกรรม พระมหาสมปอง พูดเรื่องรัฐบาลโควิด-โฆษณาปุ๋ยน้ำ ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นการเมือง ให้พศ.สอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค.64 นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ กล่าวถึง กรณี พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วัดสร้อยทอง แสดงความคิดเห็น ต่อิต้านการทำงานของรัฐบาลช่วงสถานการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เพื่อพิจารณาความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังกล่าว ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์

ล่าสุด ที่ประชุมมหาเถระสมาคม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 มีมติเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของ พระมหาสมปอง เข้าข่ายการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง และเป็นการแสดงที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

นายอนุชา กล่าวว่า ได้กำชับให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เร่งดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมโดยด่วน โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมถึงเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมตรวจสอบพฤติกรรมของพระสงฆ์ที่มีการกระทำที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อมิให้เกิดความเสื่อมเสียวงการสงฆ์และพระพุทธศาสนา