ท่องเที่ยวลุยต่อ ดัน’วันเดียวเที่ยวภูเก็ต’ สู่ 7 Greens Travel ไข่มุกอันดามัน

45

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ทดสอบสินค้าและบริการท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงสหัสวรรษ 7 Greens Travel จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 2 ก.ค. 2564 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นางนาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี , นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรมว.ท่องเที่ยวและกีฬา และ น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เดินทางทดสอบสินค้าและบริการท่องเที่ยว วันเดียวเที่ยวภูเก็ต Amazing ยิ่งกว่าเดิม สู่การเปลี่ยนแปลงสหัสวรรษ 7 Greens Travel จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) และ การทำกิจกรรมท่องเที่ยวเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ตามแนวนโยบาย BCG Model และ การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และ การพัฒนาศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่าง ททท. สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และผจญภัย (TEATA)​ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) หรือ TGOโดยเส้นทางท่องเที่ยวดังกล่าว มุ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเส้นทางที่ ททท. และ TEATA ได้ออกแบบเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวแบบใหม่ผ่านกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และ 7Greens Concept เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เช่น การเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวอูรักลาโว้ยที่อาศัยอยู่ ตามแนวชายทะเล บนแหลมตุ๊กแก การชิมอาหารที่ใช้วัตถุดิบจากท้องถิ่นที่ได้รางวัลระดับมิชลิน และการทำกิจกรรม CSR เก็บขยะตามแนวป่าโกงกาง และปล่อยลูกปลากะพงและลูกปูม้า เพิ่มศักยภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกชีวภาพแบบบลูคาร์บอน (Blue Carbon)