ท่าสาป จ.ยะลา จัดงาน“ย้อนอดีตเมืองยะลา 2 ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม”กระตุ้นเศรษฐกิจ

511

เทศบาลตำบลท่าสาป ร่วมกับเทศบาลนครยะลา อำเภอเมืองยะลา และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา เตรียมจัดงานใหญ่ที่น่าสนใจ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2560 ณ บริเวณท่าแพเก่า เชิงสะพานเรือนจำ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซึ่ง เป็นการจัดงานตลาดนัดย้อนยุคที่กำลังนิยมได้รับความนิยมและตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในขณะนี้

ภายในงานยังมุ่งเน้นด้วยการนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ผสมผสานด้วยประวัติศาสตร์ ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญยกตลาดนัดมาไว้ในงานเดียวกัน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ภายใต้กรอบแนวคิด “ย้อนอดีตเมืองยะลา 2 ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม” เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วม ความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้องมุสลิม พี่น้องชาวไทยพุทธ และพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ทีมีสายน้ำ 2 ฝั่งคลองเมื่อครั้งอดีตเป็นตัวเชื่อม ภายใต้พหุวัฒนธรรมที่มีมาอย่างช้านาน และนอกจากเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีแล้ว ยังเป็นการสืบสานให้เยาวชนรุ่นหลังได้ตระหนักรู้รักสามัคคีของการอยู่ร่วมกัน ที่สำคัญยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ไฮไลท์ภายในงาน ประกอบด้วย ขบวนแห่ช้างจำลองภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในอดีต ทีมีขบวนของข้าหลวงข้ามแม่น้ำปัตตานีบริเวณท่าสาป เพื่อไปยังวัดคูหาภิมุกหรือวัดถ้ำ ส่วนในช่วงค่ำจะเป็นพิธีเปิด มีกิจกรรมหลากหลาย และมีการประกวดการแต่งกายย้อนยุค ตามด้วยการแสดง ดีเกฮูลู และสิ่งที่น่าตื่นตา ตื่นใจอีกมากมาย

นายมะสดี หะยีปิ  นายกเทศมนตรีตำบลท่าสาปกล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 แล้ว ซึ่งงานจะเริ่มในช่วงบ่ายของวันที่ 31 มีนาคมตั้งแต่เวลา 14 .00 น. เป็นต้นไป ส่วนการแสดงบนเวที จะเริ่มเวลา 16.30 น. ภายในงานจะมีเวทีเสวนาเล่าเรื่อง “ย้อนอดีต 2 ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม” ณ ลานหน้าตึกโบราณท่าแพเก่า มีการแสดงที่หลากหลายรวมทั้งกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้าน การแข่งขันเรือประเภทสนุกสนาน เรือพลาสติก และต่อด้วยการแข่งขันลูกข่างงานนี้โดยเฉพาะ”

“ส่วนในช่วงเวลา 18 .30 น ก็จะมีการแสดงวายังกูเละ การแสดงขับร้องอนาซีด พี่น้องมุสลิมและพี่น้องไทยพุทธร่วมกันกวนข้าวเหนียวแก้ว เพื่อสื่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมาตั้งแต่ครั้งอดีต สินค้าที่มาจำหน่ายในงานอีกมากมาย ซึ่งเป็นสินค้าพื้นบ้าน OTOP  สินค้าศิลปกรรมท้องถิ่น งานหัถตกรรม ในยะลามารวมกันไว้ที่นี่ที่เดียว เพื่อต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ส่งเสริมบรรยากาศสันติสุขชายแดนภาคใต้ สุดท้ายขอเชิญชวนพี่น้องต่างจังหวัด หรือใกล้เคียง รวมไปถึงนักท่องเที่ยว เดินทางมายังจังหวัดยะลา เพื่อมาสัมผัสงาน“ย้อนอดีตเมืองยะลา 2 ฝั่งคลองสามวัฒนธรรม”แล้วท่านจะพบว่า ไม่เสียเที่ยวที่ได้มาเยือน ณ ดินแดนแห่งนี้ที่รวมสิ่งที่ดีดีรอท่านอยู่ครับ”