ฝันสลาย! ครูฟัรดูอีนปทุม อดได้เงินตอบแทนอบจ. เหตุจากประธานอิสลามประจำจังหวัด

2466

ครูฟัรดูอีนปทุมธานีฝันสลาย ไม่ได้รับค่าตอบแทนการสอนจากอบจ.ปทุมธานี ทั้งที่มีการตั้งงบประมาณไว้แล้่ว เหตุประธานกอ.ปทุมธานี ไม่ลงนามรับรอง เกิดกระแสความไม่พอใจสูงกลุ่มครูผู้ปกครองในปทุมธานี ต่อต้านการลงรองนายกอบต.ของแกนนำกอ.ปทุมธานี

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยพล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกอบจ.ได้มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนครูฟัรดูอีน สอนศาสนาในจังหวัด โดยตามกำหนดการจะมีการจ่ายค่าตอบแทนการสอนให้ครูได้ในปีงบประมาณ 2565ที่เริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แต่ไม่สามารถจ่ายเงินได้ เนื่องจากมีปัญหาจากประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปทุมธานี ไม่ยอมลงนาม ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินได้

‘ฝ่ายการศึกษาของอบจ. ได้จัดทำรายละเอียกไว้หมดแล้ว โดยกำหนดเงื่อนไขครู 1 เดือนต่อเด็ก 25 คน อายุระหว่าง 6-12 ปี โดยอิหม่ามประจำมัสยิด จะลงนามรับรองรายชื่อเด็กและครู โดยมีการรับรองจำนวน 21 มัสยิด จาก 32 มัสยิด โดยมีเด็ก ประมาณ 2,500 คน ครู 97 คน ซึ่งตามหลักเกณฑ์ครูจะได้รับค่าตอบแทน ในการสอนรายชั่วโมงวันละ 2 ช.ม. จำนวน 20 วัน เฉลี่ยจะได้รับค่าตอบแทนเดือนประมาณ 4,800 บาท ตลอดทั้งปี อบจ. ใช้งบเกือบ 6 ล้านบาท ซึ่งได้มีการจัดสรรไว้แล้ว แต่ตามขั้นตอน ฝ่ายการศึกษาใช้รูปแบบเดียวกับอบจ. นนทบุรี คือ ให้ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดลงนามรับรองรายชื่อนักเรียนและครู ซึ่งอบจ.นนทบุรี ได้จ่ายมาหลายปีแล้ว แต่กรณีของ กอ.ปทุมธานี มีปัญหาประธานกอ.ไม่ยอมลงนามรับรอง แม้ว่า จะมีความพยายามจากรองนายกอบจ. เจรจาให้ลงนามแล้วก็ตาม จนเวลาล่วงเลยสิ้นปีงบประมาณ 2564 ทำให้ครูฟัรดูอีนปทุมธานี หมดโอกาสได้รับเงินตอบแทน’ แหล่งข่าวจากครูฟัรดูอีนปทุมธานี ให้ข้อมูล

‘การที่ประธานกอ. ไม่ยอมลงนาม โดยอ้างว่า กลัวสตง.ตรวจสอบ หรืออ้างกลัวมีปัญหาตามมา ทั้งที่ ประธานกอ.นนทบุรี ได้ทำมาหลายปีไม่มีปัญหา ได้เกิดกระแสความไม่พอใจให้กับบรรดาครูฟัรดูอีนและผู้ปกครองที่รับทราบโดยตั้งข่อสังเกตุว่า เป็นการแบ่งฝ่ายกันหรือไม่ เนื่องจากคนผลักดันเป็นคนละฝ่ายกับกอ.ปทุมธานี กลัวว่า ตัวเองจะเสียหน้าหรือไม่ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่า เป็นการนำปัญหาส่วนตัวมาทำให้ส่วนรวมเสียหายหรือไม่’ แหล่งข่าวจากวงการครูกล่าว

ทั้งนี้ มีรายงานว่า กองนายกอบจ.ปทุมธานี ได้เชิญ นายส. แกนนำ กอ.ปทุมธานี มาพูดคุย และมีการรับปากแต่สุดท้ายก็ไม่มีการดำเนินการทำให้ครู 97 คน เสียประโยชน์ กลายเป็นกระแสต่อต้าน โดยนายส. คนดังกล่าว จะลงสมัคร รองนายกอบต. แห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นตำบลที่มีมุสลิมอยู่ครึ่งหนึ่ง มีการก่อหวอดต่อต้านทีมนายกอบต. ที่ส่งนายส. ลงรองนายกอบต. ทำให้ผู้จะสมัครนายกอบต.แห่งนั้นกระอักกระอ่วนใจ ที่จะมีชื่อนายส.ลงสมัคร เพราะหากมีชื่ออยู่กระแสต่อต้านอาจรุนแรงจนไม่ได้รับการเลือกตั้ง